Empat Puluh Hadits Tentang Fadhilah Al-Quran Bag. 7

Hadits ke-11

Dari Muadz bin Jabal r.a berkata Rasulullah saw bersabda, “Tiada suatu amalpun yang dilakukan oleh seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur kecuali dzikrullah.”

Penjelasan :

Kedahsyatan siksa kubur tentunya sudah sama-sama kita ketahui terutama setelah membaca hadits-hadits yang menceritakan tentang siksa kubur.

Setiap kali Usman r.a menziarahi kubur maka beliau menangis terisak-isak sehingga jantungnya basah dengan air mata. Seseorang bertanya kepada beliau , “Tuan tidak pernah menangis ketika mendengar berita-berita tentang surga dan neraka,tetapi mengapa tuan menangis ketika menziarahi kuburan ini?”

Beliau menjawab, “Kuburan adalah tempat persinggahan pertama dalam perjalanan menuju aam akhirat. Barangsiapa selamat ditempat persinggahan pertama ini, maka persinggahan -persinggahan berikutnya akan dipermudah baginya. Sebaliknya, barang siapa yang gagal ditempat persinggahan pertama ini, maka ia akan menerima berbagai kesulitan di persinggahan berikutnya.”

Selanjutnya beliau berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Tidak pernah ku menyaksikan suatu kejadian yang lebih menakutkan daripada peristiwa yang terjadi didalam kubur.”

Siti Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah, “Setiap selepas shalat, Rasululah saw selalu memohon perlindungan dari siksa kubur.”

Zaid r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Aku khawatir kamu tidak akan mengebumikan mayat-mayat karena gentar dan takut jika aku berdoa kepaa Allah swt supaya memperlihatkan kepada kalian keadaan dan azab kubur. Setiap makhluk pernah mendengar suara siksa kubur, kecuali manusia dan jin.”

Diceritakan dalam sebuah hadits , “Suatu ketika Rasulullah saw sedang berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta yang dikendarai beliau tidak mau melanjutkan perjalanan seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Seseorang bertanya, “Mengapa begini ya Rasulullah?” Rasulullah saw bersabda, “Ada seseorang yang sedang di siksa dalam kuburnya, suara siksaan kubur itu terdengar oleh unta ini, itulah yang menyebabkan ia takut dan tidak mau berjalan.”

Suatu ketika Rasulullah saw tiba disuatu masjid, Rasulullah melihat sekumpulan manusia yang sedang bersenda gurau sambil gelak tertawa. Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Seandainya kamu selalu mengingat maut, sudah tentu tidak akan terjadi hal demikian ini.Tiada suatu hari pun berlalu di alam kubur tanpa mengumumkan bahwa, “Aku adalah tempat penyesalan dan gundah gulana,aku adalah tempat yang sunyi dan rumah bagi binatang-binatang melata.” Apabila seorang mukmin dikebumikan maka kubur menyambutnya dengan baik dengan berkata kepadanya, “Selamat datang, alangkah baiknya kau telah datang kepadaku, diantara yang tingggal dipermukaanku ,engkaulah yang paling aku cintai. Kini engkau telah diserahkan kepadaku, maka aku akan berlaku baik kepadamu.” Kemudian kubur itu diperluas sejauh mata memandang dan dibukakan untuknya pintu surga sehingga dia dapat merasakan keharuman surga itu.

Sebaiknya apabila seseorang yang berdosa dikebumikan, maka kubur menyambutnya dengan berkata, “Alangkah celaka dan Naasnya kamu datang kepadaku, apa gunanya kamu datang kepadaku. Diantara mereka yang tinggal dipermukaan ku engkaulah yang paling aku benci. Kini engkau telah diserahkan kepada ku,maka engkau akan melihat apa yang aku perbuat terhadapmu nanti.” Kemudian kubur itu menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya beradu seperti bersilangnya jari-jari tangan yang tergenggam satu sama lain .Kemudian sembilan puluh atau sembilan puluh sembilan ekor ular dilepaskan keatasnya.Ular-ular itu akan menyiksanya hingga hari kiamat.

Rasulullah saw bersabda, “Sekali saja ular itu menyemburkan bisanya keatas tanah, niscaya tidak akan tumbuh lagi sehelai rumputpun di permukaan bumi hingga hari kiamat.”

Selanjutnya Rasulullah bersabda ,”Kubur merupakan salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lembah dari lembah-lembah neraka jahanam.”

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw melewati dua kuburan, lalu bersabda, “Kedua ahli kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena mengumpat dan seorang lagi disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika beristinja (buang air kecil).”

Sekarang sebagian besar umat manusia yang dikatakan modern menganggap enteng dan tidak menghiraukan soal istinja (karena meniru-niru orang barat yang beristinja sambil berdiri dan tidak membasuhnya.)

Para ulama mengatakan bahwa tidak menjaga kebersihan ketika beristinja termasuk dosa besar (maksiat kabirah).Bahkan ibnu Hajar Makki rah.a menulis bahwa menurut hadits yang sahih kebanyakan siksa kubur dikenakan karena tidak menjaga kebersihan daam istinja.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa yang pertama kali dipersoalkan didalam kubur adalah istinja. Siksa kubur sangat pedih dan berat (semoga Allah memelihara kita dari padanya.Amin)

Sebagai mana maksiat dapat menyebabkan siksa kubur, maka ada sebagian amalan yang dapat membebaskan diri dari siksa kubur. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa dengan membaca al Mulk setiap malam seseorang akan terhindar dari siksa kubur dan azab neraka Jahanam. Demikian juga dzikrullah, ia adalah perlindungan dari azab kubur.

Hadits ke -12

Dari Abu Darda r.a berkata ,Rasulullah saw bersabda, “Allah swt akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa kaum yang wajahnya bercahaya, mereka berada di mimbar-mimbar mutiara. Orang banyak akan cemburu dan merasa iri terhadap mereka, padahal mereka itu bukan para Nabi dan bukan pula Syuhada. Seseorang berkata, “Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami tanda-tanda mereka supaya kami dapat mengenali mereka itu!”Rasulullah saaw bersabda ,”Mereka itu ialah orang-orang yang berasal dari keluarga dan kampung yang berlainan yang datang berkumpul di suatu tempat sengaja untuk berdzikir kepada Allah dengan menyebut-Nya.”(Hr.Thabrani”)

Dalam hadits lain dinyatakan bahwa di dalam surga terdapat kamar-kamar yang sangat istimewa yang terbuat dari mutiara dan batu zabarjad (zamrud). pintu-pintunya terbuka di setiap penjuru kamar-kamar itu dan gemerlapan menyilaukan mata seperti bintang-bintang yang bersinar terang.Yang ditempatkan dalam kamar-kamar itu ialah orang-orang yang berkasih sayang satu sama lain karena Allah,berkumpul disuatu tempat karena Allah dan saling menjumpai karena Allah.

Penjelasan :

Mengenai zabarjad, para ahli berbeda pendapat, zabarjad dan zamrud adalah batu permata yang jenisnya sama, tetapi dikenal dengan dua nama. Sebagian berpendapat bahwa keduanya merupakan dua batu permata yang jenisnya sama tapi khasiatnya berlainan. Pendek kata Zabarjad maupun zamrud adalah batu permata yan bercahaya terang dan sangat berharga.

Sekarang ini terdapat berbagai macam tuduhan yang ditunjukan kepada orang-orang yang menghadiri majlis-majlis dzikir. Mereka mencemoohkan mereka akan dikembalikan kepada diri mereka sediri. Sesungguhnya mereka kelak akan mengetahui siapakah yang lebih beruntung, yaitu ketika orang-orang dicemoohkan itu akan berada di mimbar-mimbar mutiara dan mahligai permata, sedangkan para pencemooh dan penuduh itu akan memperoleh kerugian.

“Apabila debu jalanan telah leyap, barulah mengetahui apakah anda mengendarai kuda atau keledai.”

Orang-orang yang berada di majlis-majlis dzikir, mereka dimuliakan dan dihormati oleh Allah sebagaimana telah diterangkan dalam hadits-hadits tentang fadhilah dan keuntungan majlis dzikir. Dalam sebuah hadits diberitakan, “Jika seseorang menyebut nama Allah disuatu rumah, maka rumah itu akan bercahaya terang menyilaukan mata para penghuni langit seperti bintang yang bersinar terang menyilaukan mata penduduk bumi.

Dalam hadits lain disebutkan bahwa sakinah (ketenangan) akan diturunkan kepada majlis dzikir atau para ahli dzikir, mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, dan Allah swt menyebut mereka di majlis para malaikat yang berada disisi-Nya.

Seorang sahabat yang bernama Abu Razin r.a meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda, “Aku kabarkan kepadamu mengenai sumber kekuatan agama yang akan membahagiakanmu didunia dan diakhirat, yaitu majlis dzikir. Maka hendaklah kamu menghadirinya serta peganglah sekuat-kuatnya majlis itu, dan apabila kamu seorang diri hendaklah kamu berdzikir sebanyak-banyaknya.”

Abu humairah r.a berkata, “Jika nama Allah disebutkan disuatu rumah maka rumah itu akan bercahaya terang menyilaukan para penghuni langit seperti bintang yang cahayanya menyilaukan para penduduk bumi.”

Rumah yang didalamnya ada dzikrullah merupakan sumber cahaya yang terang benderang seperti bintang. Jika Allah menganugrahkan mata batin kepada seseorang, maka sewaktu di dunia pun orang itu dapat merasakan cahaya itu. Beberapa hamba Allah pernah melihat dengan mata kasarnya, nur dan cahaya pada wajah-wajah para pencinta Allah dan di tempat tinggalnya.

Fudhail bin Iyadh rah.a seorang wali yang terkenal, beliau berkata “Para penghuni langit akan melihat cahaya rumah yang didalamnya ada dzikrullah seperti lampu yang terang benderang.”

Syeikh Abdul Aziz Dabbagh rah.a seorang yang saleh termansyur di zaman yang tidak terlalu jauh dari zaman sekarang. Beliau adalah seorang Ummi (tidak pandai baca dan tulis) namun beliau dapat membedakan antara ayat dan suci al Quran, hadits Qudsi, hadits nabi, dan hadits palsu. Beliau berkata “Apabila ada seseorang sedang berbicara, maka dari nur perkataannya itu dapat diketahui, berasal dari siapakah perkataan itu, apakah dari Kalamullah Yang Maha Suci atau dari hadits Nabi saw karena nur kedua perkataan itu berbeda dengan nur perkataan-perkataan lainnya.”

Syeikh Maulana zhafar Ahmad mengutip dari kitab Tazkiratul Khalil sebuah kitab yang menceritakan riwayat Hidup Syeikh Khalil Ahmad rah.a seorang ahlullah dan ulama hadits terkemuka pada awal abad kedua puluh ini.Bahwa ketika syeikh Khalil Ahmad datang ke Makkah untuk mengerjakan tawaf qudum,aku sedang duduk disamping syeikh Muhibbudin rah.a (beliau adalah khalifah syeikh al haj imdadullah Mujahir rah.a dan seorang ahli kasyaf yang masyhur). Pada saat itu syeikh Muhibudin sedang sibuk membaca salawat, tiba-tiba beliau berpaling kepadaku lalu berkata, “Siapakah yang telah datang ke masjidil Haram sehingga karenanya Masjidil haram telah dipenuhi oleh nur?”

Ketika itu aku terdiam.Setelah syeikh Khalil Ahmad rah.a selesai mengerjakan tawafnya lalu beliau pulang melalui tempat duduk Syeikh muhibuddin rah.a maka Syeikh ini bangun seraya berkata sambil tersenyum-senyum, “Aku baru mengetahui, siapakah yang dengan kedatangannya Masjidil Haram telah dipenuhi oleh cahaya.”

Fadhilah dan keuntungan dzikir telah diterangkan dalam beberapa hadits dengan berbagai uslub. Ada sebuah hadits yang menerangkan, ribath yang paling afdhal adalah shalat dan majlis dzikir. Ribath yaitu menjaga sebuah negara islam dari serangan orang-orang kafir.

* Empat Puluh Hadits Tentang Fadhilah Al-Quran Bag. 6
* Bagaimana menjadi wali bag. 1
* Rasulullah SAW. Memperingatkan Umar R.A dengan kehidupan beliau yang zuhud.
* Empat Puluh Hadits Tentang Fadhilah Al-Quran Bag. 5
* Ibrahim bin Adham

0 Komentar :

Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar

(Masukkan 6 kode diatas)

Sekilas Info

* luangkan waktu tuk beribadah kepada-Ku. Nanti Ku penuhi hatimu dengan kekayaan.
* Jika seseorang memperhatikanmu hanya sekedar basa basi, maka tinggalkanlah dan jangan kau sesali
* Wahai dunia, barangsiapa melayanimu, jadikanlah ia pelayanmu. Hadits Qudsi
* jangan kalian menjauhkan diri dari-Ku. Nanti hatimu penuh kemiskinan dan tanganmu sarat kesibukan
* luangkan waktu tuk beribadah kepada-Ku. Nanti Ku penuhi tanganmu dengan rizki.

Statistik User

068675
Pengunjung hari ini : 49
Total pengunjung : 22192
Hits hari ini : 145
Total Hits : 68675
Pengunjung Online : 1

Polling

Apa Majlis Favorit Anda ?

Rasulullah SAW
Ahbabul Musthofa
Nurul Musthofa

Lihat Hasil Poling

Special Thank’s To Mr. Lukmanul Hakim (Lokomedia) for him CMS. Good Luck For Him.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: